Training Organisatie Project

Een webinar is meer dan alleen de Online Meeting

Online bijeenkomst zijn ook na crisis niet meer weg te denken. Wat maakt een bijeenkomst goed? Deelnemers boeien en inspireren, hoe doe je dat? Gerrianne Jansen begeleidt daarin vanaf idee t/m uitvoering. Denk hierbij aan adviezen over de ambitie, haalbaarheid, uitwerking, voorbereiding en uitvoering.

Voorbeelden zeggen meer dan woorden

Relatiedag GroenKennisNet

19 november 2020
Vanaf het idee tot en met het draaiboek van het webinar! In vier weken tijd is de organisatie van de relatiedag met het team van GroenKennisNet organiseert: vertalen van de ambities naar een pragmatische opzet (met break-out rooms), het maken van draaiboeken en het regisseren in ZOOM.

Congres 25 jaar
Raad voor Dierenaangelegeden

Uitreiking boek op 12 november 2018 en Congres op 14 februari 2019

KLV Alumni Network – afsluitende bijeenkomst

3 oktober 2020
Op 3 oktober 2020 is het KLV Alumni Network opgeheven. Wegens de corona-maatregelen werd kort van te voeren een live-bijeenkomst omgezet naar een LIVE STREAM van één uur. Het organiseren van de inhoud en het regisseren van de bijeenkomst was één van de taken van de projectleider.

Voor meer informatie over het afscheid van KLV:
klik hier voor de laatste KLV Update.

Wekelijks Webinar Precisiebemesting

Vanaf januari t/m maart 2021 organiseren NCOK, AgriVakNet en de Agri Food Academy wekelijks een Webinar over precisiebemesting: de leercyclus met praktische informatie.

”Hoe gaat zo’n traject?”

Het opzetten van een WEBINAR bestaat uit de volgende stappen:
Intakegesprek over het doel en de beoogde deelnemers
Voorstel voor programma
Uitwerking en organisatie van het programma
Resultaat: een webinar met impact